Autorizované měření

Kontrola kvality/inspekce

  • porovnání CAD dat se skutečným měřeným dílem (modul INSPECT generuje barevnou mapu odchylek od 3D tvarových ploch a číselné odchylky porovnávaných CAD entit) měření,
  • kótování strojírenských dílů
  • modul IMview exportuje 3D měrové protokoly v el. podobě pro detailní zpracování u zadavatele
  • automatizace v sériové výrobě

Přístroj T-SCAN 3 je certifikován pro tvorbu měrových protokolů.