3D optická digitalizace

Technologie 3D skenování
nabízí možnost převodu skutečných dílů:

 • exteriérové, interiérové díly automobilového, leteckého a jiného průmyslu
 • strojírenské součástky
 • formy, odlitky
 • umělecké a historické objekty, archeologie

do virtuálního prostředí zpracovatelského softwaru.

Možnosti zařízení

Steinbichler Optotechnik T-SCAN 3:
Ruční laserový scanner, řídící jednotka s kontroléry,
probovací sonda, optotrak.

 • prostor měření dílů: od 2 do 5 m
 • rozměr dílů: od 30 mm do 3 m v jednom měřícím rozsahu
 • měření větších rozsahů neomezeně pomocí sesazení best-fit.
 • přesnost: 0,05 mm
 • hustota bodů: 0,07 line: 0,1 mm
 • laserový paprsek 90 mm
 • měření jednotlivých bodů probovací sondou
 • mobilita (převoz zařízení v osobním automobilu)

SW PolyWorks:

 • On-line scanování mračen bodů a jejich následná úprava
 • převody do STL polygonálních sítí, editace design, rapid manufacturing, reverse engineering
 • import, export různých CAD formátů.

3D plně parametrické modelování pomocí SW SolidWorks – vstupem jsou data ze skenování, výkresy, náčrty…